Standpunten van de VVD Lansingerland voor kieskompas 2018 - 2022

Dit is de input voor het kieskompas 2018 - 2011.

VRAAG

 

ANTWOORD

Mag de gemeente meebetalen aan de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel?

De marktpartijen/ontwikkelaars dragen met hun aanbesteding het financiële risico van de planontwikkeling.

Mogen in Lansingerland In ‘weilanden’ nieuwe woningen worden gebouwd?

Alle grond is opgenomen in bestemmings-plannen. De woningbouwlocaties zijn hierin nauwkeurig vastgelegd in de grondexploitaties. Buiten deze locaties mag geen woningbouw worden gepleegd.

Moet er meer geld naar kunst en cultuur?

Er is geen extra geld nodig. Wel enthousiasme en vrijwilligers.

Moeten er In plaats van meer parkeerplaatsen meer fietsvoorzieningen komen in de centra?

Niet in plaats van, maar vooral parkeerplaatsen voor auto's én fietsenstallingen! De VVD heeft zich als mobiliteitspartij hard gemaakt voor meer fietsenrekken bij de Randstadrail-haltes. In ons verkiezingsprogramma richten wij ons dan ook sterk op de verbetering van de verkeerscirculatie.

Moet de gemeente blijven meebetalen om verpleeghuizen open te houden?

Vanwege de acute situatie en de uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden voor de bewoners is akkoord gegaan met een inbreng in het verlengde van WMO. In zijn algemeenheid vindt de VVD dit zeker geen taak van de gemeente.