Matthijs Machielse

Matthijs Machielse VVD Lansingerland

Fractievoorzitter


Ik ben Matthijs Machielse, 27 jaar en sinds 2017 actief in de politiek. Met ons team van vijf raadsleden en 4 duo-raadsleden werken we aan prettig wonen in Lansingerland.


Dat is een belangrijk thema: “Als het aan de VVD ligt, groeien onze kernen niet verder dan 75.000 inwoners zodat het dorpse karakter behouden blijft. Met woningen voor verschillende doelgroepen en voorrang voor Lansingerlanders bij koop en huur van nieuwe woningen. Statushouders staan daarbij in dezelfde wachtrij als iedereen. Daarnaast willen we niet dat inwoners gedwongen van hun gasaansluiting moeten.”


Lasten omlaag
“Inwoners kunnen op ons blijven rekenen als het gaat om zo laag mogelijk lokale lasten”, aldus Machielse. “De hoogte van de belastingen kan wat ons betreft verder omlaag naar het landelijke gemiddelde. Tegelijkertijd houden we de schuld van de gemeente scherp in de gaten. De VVD is voor een zo klein mogelijke, sterke overheid. Doen wat we moeten doen en dat zo effectief mogelijk. Dat scheelt belastinggeld. De gemeente moet goed bereikbaar zijn met een tiptop dienstverlening. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor de ondernemers.”


Ondernemers helpen
Het woord ondernemers is al gevallen. Machielse: “Voor hen wil de VVD een stevig pakket aan lastenverlichting en stimulerende maatregelen. Denk aan ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen: die horen bij de gemeente een rode loper aan te treffen in plaats van een woud aan regels en procedures. Dat moet de gemeente beter organiseren. Ook de nasleep van de corona houdt nog even aan, daarop kan de gemeente inspelen door uitstel van belastingen.”


In 2007 ben ik in Lansingerland komen wonen, mijn middelbareschooldiploma heb ik op het Wolfert Lyceum behaald, vijf jaar gewerkt op de Berkelse markt – ja bij de stroopwafelkraam – en inmiddels woon ik in Berkel centrum. Naast het fractievoorzitterschap ben ik werkzaam bij BigBrother, actief in de VVE Berkel centrum-west en bestuurslid van de VVD Bestuurdersvereniging.


Vragen of ideeën? Ik ben altijd bereikbaar via matthijs@machielse.com