• Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

  Lokaal & Liberaal

  Het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van de VVD Lansingerland

  Lees meer
 • Overlast

  Lansingerland moet heel ...

  Buurten die nu al veel geluids- en milieuoverlast hebben, moeten worden ontzien bij nieuwe projecten.

  Lees meer
 • Overlast

  A13/A16

  Voor de A13/16, tegen meer geluid op het stuk dat nu nog de provinciale weg is.

  Lees meer
 • Overlast

  HSL

  De VVD vindt dat de rijksoverheid de afspraken over de HSL moet nakomen, afspraak is afspraak

  Lees meer
 • Overlast

  Rotterdam–The Hague ...

  Belangrijk voor de werkgeegenheid, maar de overlast beperken.

  Lees meer
 • Groen

  Samen met de bewoners

  De VVD wil dat Lansingerland een groene leef- en speelomgeving blijft bieden. Wat groen is moet groen blijven.

  Lees meer
 • Afval

  De lasten moeten omlaag

  De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval. Dit kan door samenwerking bereikt worden.

  Lees meer
 • Wonen

  Eigen haard is goud waard

  De VVD is voorstander van het bevorderen van eigenwoningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.

  Lees meer
 • Integratie

  Tolerantie met heldere ...

  Integreren betekent dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving.

  Lees meer
 • Verkeer

  Veilig en snel van a naar b

  Een goede infrastructuur van levensbelang voor de economie en veiligheid van Lansingerland.

  Lees meer
 • Cultuur

  Genoeg om zuinig op te zijn

  De cultuur uit Lansingerland maakt dat je trots bent op je buurt en dorp. Het geeft de woonomgeving een eigen gezicht en ziel.

  Lees meer
 • Sport

  Sportief voor een faire ...

  Het behouden van sportieve gemeente die voor iedereen toegankelijk is.

  Lees meer
 • Jeugd

  Het gaat meestal gewoon ...

  Wie hulp nodig heeft moet hulp krijgen.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Trots op ons aanbod

  Onderwijs is de basis voor kinderen om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

  Lees meer
 • Zorg en WMO

  Zolang en zo veel ...

  Er moet een omslag komen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Goede samenwerking ...

  De VVD vindt dat inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt.

  Lees meer
 • Werk en inkomen

  De beste uitkering is ...

  De VVD wil dat iedereen die kan werken, werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

  Lees meer
 • Land- en tuinbouw

  Glastuinbouw is van ...

  Werkgelegenheidsinitiatieven en energiebesparende maatregelen verdienen onze volle steun.

  Lees meer
 • Financiën

  Het hoofd koel houden

  Gerichte koers, solide financiën.

  Lees meer
 • Onze gemeente

  De overheid is van ons ...

  De VVD is voor een gemeente waarin de burgers centraal staan.

  Lees meer
 • Economie en horeca

  Dienstbaar aan onze ...

  Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze gemeente. De VVD wil winkels de vrijheid geven op zondag open te zijn.

  Lees meer
 • © Eric Kampinga

  Economie en horeca

  Verkoop ...

  Verkoop bedrijventerreinen dient gestimuleerd te worden

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

  Verkiezingsprogramma ...

  Verkiezingsprogramma VVD - Lansingerland 2014- 2018

  Lees meer