VVD en D66: trots op de sector hoeft geen 3,6 miljoen extra te kosten

De tuinbouw in Lansingerland is een sector van wereldformaat. Daar zijn alle politieke partijen trots op. Door vele ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau kent de sector ook een lastige tijd. De vraag is dan wat de rol van de gemeente Lansingerland zou moeten zijn. Het college heeft een voorstel neergelegd om de komende 3 jaar 3,6 miljoen extra te investeren in “Horti science”. D66 en VVD willen dit bedrag halveren.

VVD en D66: trots op de sector hoeft geen 3,6 miljoen extra te kosten

VVD en D66 vinden vertrouwen in de sector essentieel. Van Santen (raadslid VVD Lansingerland) en den Heijer (raadslid D66 Lansingerland) geven aan dat zij zien dat de glastuinbouw een sterke sector is, die bewezen innovatief en creatief is. Het is zeker geen vergeten sector, want er zijn vele netwerk- en lobbyorganisaties die de sector ondersteunen en promoten. Daarbovenop komt nog eens dat het nieuwe regeerakkoord op landelijk niveau ook positief uitpakt; er komt 35 miljard beschikbaar.

Beide raadsleden zien daarom een gemeente voor zich die de sector ondersteunt bij het duurzame en innovatieve karakter. Maar dat ondersteunen moet niet doorschieten en dat doet het voorstel dat voorligt nu wel vinden zij. De gemeente pakt in de ogen van deze twee partijen te veel uitvoerende taken op. D66 en VVD vinden dat er voor een aantal projecten dat wordt gepresenteerd een onderbouwing onderbreekt. De investering vanuit de gemeente moet dus halveren. Dit kan doordat de gemeente zich beperkt tot een meer faciliterende rol en de markt meer zelf oppakt.

Van Santen (VVD): “Wanneer er sprake zou zijn van “marktfalen” kan de gemeente een meer sturende rol spelen. Maar dat is nu niet aan de orde en daarom past hier een meer faciliterende en regulerende rol. Onze gemeente kent bovendien ook andere belangrijke sectoren.”

Den Heijer (D66)”Trots zijn op de sector hoeft geen 3,6 miljoen per jaar te kosten. Ook met het oog op de prognoses van de niet-sluitende begroting van de gemeente Lansingerland in 2022, 2023 en 2024 zouden we terughoudend moeten zijn. Dit ook om zo meer geld beschikbaar te hebben voor maatschappelijke projecten waar de gemeente een rol heeft.“