Afscheid van voormalige raadsleden valt zwaar

De nieuwe raadsperiode is begonnen. Dat betekent een nieuwe fractie met nieuwe gezichten en energie maar ook een afscheid van een aantal inmiddels vertrouwde collega’s. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart hebben we afscheid genomen.

We beginnen met Alexander Kuipers. Dik 14 jaar heeft hij zich in de gemeenteraad (eerst in de Berkel en Rodenrijs en later in Lansingerland) ingezet voor een mooie buurt, een prettige plek om te wonen. Ook als eindredacteur van onze verkiezingsprogramma’s heeft hij zich ingespannen. 

Met Mauriel van As verliest de fractie en de gemeente een raadslid die krachtig, scherp op de inhoud, goed voorbereid en toch kort en bondig is. Als iemand snapt dat je als raadslid vooral je oor te luister moet leggen bij de inwoners, dan is hij het. Mauriel heeft in de afgelopen vier jaar een grote staat van dienst opgebouwd: omgevingsvisie, aandacht voor verkeersveiligheid, woningbouw in Bleiswijk, ontsluiting bij ‘t Manneke en de motie over Bleizo-West. We gaan je zeker missen.

Nathalie van Bakel kwam in januari 2016 in de gemeenteraad. Vorig jaar nam ze het besluit om niet terug te keren om ruimte te maken voor nieuwe mensen. Ze is de stille en grote kracht in de partij die zorgde voor beweging, verbetering en energie. Op haar palmares staan de motie voor wijkgericht werken en de promotie van Buurttoezicht, participatie, vieren van vrijheid en aandacht voor de aanrijtijden van hulpdiensten. Dat was haar als politieprof op het lijf geschreven.

Een andere oud gediende is Eric Kampinga. Econoom midden in de samenleving en met tussenpozen 11 jaar in de gemeenteraad en het zelfs geschopt tot wethouder. Naast de politiek ook vrijwilliger bij de hospice en voorzitter van de VVE. Eric heeft veel voor zijn rekening genomen: commissies Algemeen Bestuur, Ruimte en Samenleving, agendacommissies, algemeen bestuur van bedrijventerreinen. Eric zette zich ook in voor arbeidsmigranten en flexwonen. En op de laatste dag voor de verkiezingen lanceerde Eric nog een aanvraag om het naamloze plein voor Het Vierkantje in Berkel het Jan Blaauwplein te noemen. Eric komt wel terug als duo-raadslid voor de nieuwe fractie.

Fractievoorzitter Matthijs Machielse besluit de afscheidsraad: “We zijn jullie heel dankbaar voor de afgelopen vier jaar en alle inspanningen voor de inwoners van onze mooie gemeente. We geven dankzij jullie een Lansingerland door wat weer een stukje mooier is geworden. Dank!”