De eerste commissie Samenleving: jongerenzorg, Montessorischool en schuldhulpverlening

Commissie Samenleving 14 april 2022. Er stond maar 1 onderwerp op de agenda en dat was een wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond. De VVD was het eens met deze wijziging, maar vroeg zich bij monde van Marloes wel af of een verandering in de governance nu echt gaat bijdragen aan kortere wachtlijsten en betere zorg aan kwetsbare kinderen en jongeren.

Er waren wel meerdere rondvragen ingediend. Boris Wezenberg had een vraag ingediend over de tijdelijke huisvesting van de nieuwe Treehouse Montessorischool aan de Zuiderparklaan in Bergschenhoek. Deze school zal vanaf 2025 in Wilderszijde worden gehuisvest, maar wordt al vanaf augustus 2022 operationeel in tijdelijke huisvesting. Omwonenden zijn erg ongerust over geluidsoverlast vanaf het schoolplein, aangezien deze school 50 weken per jaar geopend zal zijn van 8 tot 18 uur. Ze willen graag weten of er ook andere opties zijn dan alleen deze locatie. Temeer omdat de verkeerssituatie op de Zuiderparklaan niet geschikt is voor meer autoverkeer. De verwachting is namelijk dat kinderen uit heel Lansingerland en zelfs daarbuiten zullen komen, zodat de meeste kinderen met de auto worden gebracht. In de voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners werd op deze vragen niet goed ingegaan door de wethouder (Titia Cnossen, CU). 

De VVD is voorstander van een breed aanbod van basisscholen in Lansingerland en juicht de komst van een Montessorischool toe. We begrijpen ook dat het lastig is voor de gemeente om een goede locatie te vinden. Het probleem lijkt echter te zijn dat de wethouder vooral op een oplossing voor de school heeft gefocust en daarbij de belangen van omwonenden is vergeten. Vragen van omwonenden lijken ontwijkend te worden beantwoord. Zo krijgen bewoners de indruk dat ze onjuist worden geïnformeerd en dat hun belangen niet tellen. De omwonenden hebben nu zelfs een Wob-verzoek ingediend om antwoorden te kunnen krijgen. Jammer dat het zo ver moest komen. 

Eric Kampinga diende een rondvraag in over schuldhulpverlening, hij schreef hier zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief over. (https://www.vvd-lansingerland.nl/werk-en-inkomen/staat-lansingerland-klaar-voor-mensen-met-problematische-schuld/)

Marloes kondigde tenslotte een bespreekstuk in de volgende commissie aan met als titel “Wat doet de gemeenteraad voor u”. Vanuit de VVD-fractie hebben we ons voorgenomen om deze raadsperiode meer aan onze zichtbaarheid te werken. Op de inhoud werken we altijd serieus en hard, maar het lijkt erop dat we dat in de vorige periode onvoldoende hebben gedeeld met onze achterban. Uit analyse van Joost Smits is gebleken dat vooral de VVD last had van thuisblijvende kiezers in de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hier hebben wij dus huiswerk te doen. Maar de VVD zou het ook goed vinden als de hele gemeenteraad beter vertelt aan de inwoners van Lansingerland wat ons werk inhoudt en wat wij kunnen betekenen voor Lansingerland. Door meer betrokkenheid en belang te creëren, hopen we over vier jaar op een fors hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 18 mei gaan we hierover met elkaar in debat in een gecombineerde commissie Algemeen Bestuur en Samenleving.