Meer transparantie bij bouw nieuw distributiecentrum in de Klappolder

Een oud en vervallen stuk industrieterrein wordt herontwikkeld tot een mooi, groen en modern gebied voorzien van de meest actuele technieken. En er meerdere lokale ondernemers bij betrokken. Echt iets waar Lansingerland trots op kan zijn. Toch zijn er ook zorgen vanuit de bewoners en vanuit de VVD. Met name over het participatieproces. Er blijken voor bewoners ruis te zijn ontstaan over de verstrekte informatie. Tegelijkertijd herkennen de bewoners zich niet terug in de gemaakte afspraken tijdens klankbord sessies. Raadslid Christiaan Toussaint heeft over het participatieproces een voorstel gedaan om de verslagen van de verschillende bijeenkomst vanaf heden te publiceren op de gemeentelijke website. Voor meer transparantie en duidelijkheid naar bewoners toe. Verder vindt de VVD het belangrijk dat er niet weer een massief, betonnen kubus wordt neergezet, maar dat er aandacht voor duurzaamheid en groen is. Tot nu toe waren dit vage ambities vanuit de ontwikkelaar. De VVD wilt dit concreter zien evenals de bouwhoogte. Met het oog op het beschermen van het Rottemeren gebied. Wat betreft de doorstroom van en naar de N209 heeft de VVD vertrouwen in de integrale aanpak van het College in samenwerking met de provincie. Raadslid Christiaan Toussaint zal dit proces van de N209 op de voet blijven volgen.