VVD opent meldpunt overlast op straat

De VVD Lansingerland heeft een meldpunt geopend voor overlastsituaties op straat: meldpunt@vvd-lansingerland.nl. Iedere inwoner van Lansingerland die overlast merkt in de gemeente kan een e-mail sturen naar dit adres. Aanleiding hiervoor zijn de vele berichten die de VVD bereiken via het nieuws, social media en gesprekken over dit probleem. Hierbij steekt het aantal meldingen en aangiftes bij de politie en gemeente schril af waardoor overlast op straat zeer lage prioriteit heeft bij de openbare orde- en andere instanties. “Dat gat is te groot en we vermoeden dat er meer aan de hand is,” volgens VVD-woordvoerder veiligheid Theo van Son. “We hebben informatie van inwoners van Lansingerland nodig om aan te kunnen dringen voor de aanpak van overlast.”

“In gesprekken die ik heb met inwoners en in de berichten die ik lees, hebben zij angst voor represailles en hebben ze het gevoel dat met hun meldingen en aangiftes niks gedaan wordt”, aldus Van Son. “Daarom is de meldings- en aangiftebereidheid zeer laag. Dat is zonde want zo komt er nooit een reëel beeld van de situatie. En dat beeld is belangrijk voor de VVD om het probleem aan te kaarten bij het College van Burgemeester en Wethouders en met kracht aan te dringen op maatregelen. Dat lukt nu onvoldoende omdat er geen meldingen zijn.”

Meldpunt@vvd-lansingerland is een extra mogelijkheid om melding te doen en naast de andere: “De VVD gaat niet op de stoel zitten van de politie en de BOA’s. We willen dat de mensen zoveel mogelijk melding en aangifte doen bij 112 als er spoed is en anders via 0900-8844 en de gemeente. Dat blijft de belangrijkste weg. We bieden meldpunt@vvd-lansingerland aan als extra service. We verzamelen alle meldingen die inwoners naar dit adres sturen en onderzoeken ze. Als we hotspots en patronen in tijdstippen ontdekken, zullen we dit aankaarten bij het gemeentebestuur. Uiteraard gebeurt dit geanonimiseerd.”

Meldingen en aangiften zijn ook belangrijk om gericht op te kunnen treden volgens Van Son: “Politie en BOA’s werken informatiegestuurd wat betekent dat ze zich richten op de lokaties en op tijdstippen waar incidenten plaats kunnen vinden of plaatsvinden. Die informatie halen ze dus uit de meldingen en aangiften die bij politie en gemeente gedaan worden. En politie en BOA’s zijn niet de enigen want ook jongerenwerkers hebben deze informatie nodig om hun tijd en aandacht zo goed mogelijk te richten.”

Dus melding doen, helpt: “Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Van de politie, BOA’s, gemeentebestuur, politiek maar ook van de inwoners. Iedereen moet hierin een steen aan bijdragen. De VVD vindt veiligheid belangrijk omdat je alleen in in vrijheid kunt leven als je veilig bent. Daarom roepen wij iedereen op om zijn steen bij te dragen en te melden. Bij de instanties en/of bij ons.”