Samen sterker verder in 2023

We hebben er bijna een jaar opzitten in deze raadsperiode. In een gemeente waar we in 2023 gestart zijn met 64.110 inwoners, een gemiddelde woningwaarde van 410.000 euro, een gemiddeld inkomen van 33.000 euro en 16 wijken. Een gemeente waarvoor de VVD zich ook het afgelopen jaar heeft ingezet om het veilig, leefbaar en bruisend te houden.

In deze raadsperiode en de aanloop daar naartoe hebben we onder andere het volgende bereikt:

  • Ons sterk gemaakt voor cultuur en saamhorigheid in Lansingerland, onder andere door extra geld ter beschikking te stellen voor de intocht van sinterklaas.
  • Een gezondere verhouding tussen de ambities en de omvang van het ambtelijk apparaat. We houden scherp toezicht met steun van andere partijen op de inzet van ambtenaren.
  • Een meldpunt in het leven geroepen waar u overlastgevende situaties op straat kunt melden (meldpunt@vvd-lansingerland.nl).
  • Meer aandacht voor kwetsbaarheid van fietsers in het donker door honderden gratis fietslampjes uit te delen aan jongeren.
  • Verkeersmaatregelen laten treffen in de Jabob Marislaan in Bergschenhoek en de Kooilaan en Merenweg in Bleiswijk om de snelheid te beperken.
  • Inwoners actief betrokken door middel van buurtparticipatie, bijvoorbeeld in Berkel centrum, bij de verkeerssituatie rond de Montessorischool in Bergschenhoek en de bouw van het distributiecentrum in de Klappolder in Bleiswijk.
  • Ondernemers een stem gegeven bij de opstelling van de samenlevingsvisie. Hiermee worden zij betrokken bij het vastleggen van wat belangrijk is voor Lansingerland.
  • Eren van een Lansingerlander die nationaal veel heeft betekend voor een veilige samenleving door het plein bij het Vierkantje in Berkel te laten vernoemen naar hoofdcommissaris Jan Blaauw.

Onze (duo-)raadsleden houden samen met u Lansingerland veilig, bruisend en leefbaar. Wilt u iets bespreken? Schroom niet en neem contact met ons op via info@lansingerland.vvd.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook als VVD Lansingerland, op Instagram als @vvd_lansingerland en op Twitter als @vvd_ll.