Naambord ‘Jan Blaauwplein’ officieel en feestelijk onthuld

Het 'plein bij het Vierkantje in Berkel en Rodenrijs’ heet voortaan ´Jan Blaauwplein´ naar de oud-hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, die een graag geziene inwoner van Rodenrijs was.

Hij legde zich na zijn pensionering toe op het schrijven van boeken over geruchtmakende moordzaken.
Door zijn niet aflatende inspanningen rondom de onterecht veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak verwierf hij landelijke bekendheid en bleef nog lange tijd na zijn pensionering in de belangstelling staan.

Maandagmorgen 22 mei onthulden dochter Lies Blaauw en wethouder Titia Cnossen het nieuwe straatnaambord. André Nieuwlaat, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Lansingerland en oud-collega in de regio, blikte terug op het leven van Jan Blaauw.

Waarom Jan Blaauw met een plein eren?
Oud-hoofdcommissaris Blaauw ging in mei 1988 met pensioen. Hij begon zijn loopbaan in 1950 als agent – ‘diender’ zoals hij zelf zei – en werkte achtereenvolgens bij de zedenpolitie, de kinderpolitie, afdeling moordzaken en de narcoticabrigade. Uiteindelijk werd hij hoofdcommissaris bij de politie van Rotterdam. Hij was een man van de harde aanpak en had ongebruikelijke lik-op-stuk-ideeën over voetbalvandalen die wat hem betreft een werkkamp verdienden. Hij toonde gevoel voor humor te hebben toen hij na heftige kritiek sprak van ‘stenenverplaatsende voetbalsupporters’.

Op 20 december 2020 overleed Jan Blaauw op 92-jarige leeftijd. Toen zijn kist in een oude politieauto stapvoets door Berkel trok zag initiatienemer en raadslid Eric Kampinga bij het politiebureau de stoet voorbij trekken, geflankeerd door een haag van saluerende politie. Dit maakt zoveel indruk op hem dat hij besloot om samen met Joost Smits het plein bij ’t Vierkantje naar Jan Blaauw te vernoemen.

Meerdere hordes te nemen
De tenaamstelling van het plein kwam er niet zonder slag of stoot. Eric Kampinga en Joost Smits legden begin 2021 het idee voor aan het college, waar het positief werd begroet en was de hoop dat de procedure liep. Later bleek dat de Naamgevingscommissie was ingeschakeld en dat deze het voorstel afwees. Ook werd gesteld: er dient een formeel verzoek te worden ingediend bij deze commissie. Aldus geschiedde, maar toen bleek dat de Naamgevingscommissie het officieel afwees.

De argumenten voor afwijzing waren onjuist, bijvoorbeeld dat de omliggende adressen gewijzigd moesten worden, terwijl ons voorstel juist aantoonde dat dat niet aan de orde was. Tevens werd gesteld dat de Jan Blaauw nog niet 10 jaar dood was, een standaardeis. Dit, terwijl in Lansingerland meerdere straten vernoemd zijn terwijl de naamgever minder dan 10 jaren daarvoor overleden waren. Ondanks deze constateringen wees het college van B en W het voorstel af omdat het advies van de commissie gevolgd werd!

Hoewel de indieners juist niet via politieke druk de naamgeving wilden realiseren restte toen niets anders dan als VVD een motie in te dienen. In de raadsvergadering van 23 februari 2023 (2 jaar na aanvang!) dienden VVD en Leefbaar 3B een motie in die gesteund werd door het CDA en GroenLinks, die een meerderheid haalde (19 stemmen vóór, 14 stemmen tegen). De tegen de motie stemmende partijen stelden dat het advies van de Naamgevingscommissie door het college gevolgd moet worden, ook als de argumenten van die commissie aantoonbaar onjuist zijn.

Eind goed al goed
Met de tenaamstelling van het plein wordt de enorme waardering voor het werk van de oud-hoofdcommissaris en het respect voor hem als oud-inwoner uitgesproken en voor iedereen zichtbaar gemaakt. Het college voerde de motie uit en de verantwoordelijk wethouder was namens het college ook aanwezig bij de door Eric Kampinga en Joost Smits georganiseerde onthulling van het naambord.