Veiligheid

Onze prachtgemeente is helaas de onschuld voorbij. In Lansingerland wordt drugs gedeald, wordt veelvuldig ingebroken, worden mensen op straat bedreigd en geïntimideerd. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen.

Camera’s zorgen voor meer veiligheid. In steden als Rotterdam en Dordrecht zien we dat camera’s bijdragen aan preventie en een hogere pakkans van criminelen. Daarom wil de VVD een uitbreiding van het cameratoezicht, om te beginnen in de dorpscentra en andere plaatsen waar een hoger risico op criminaliteit aanwezig is, zoals het Annie MG Schmidtpark.

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is een goede toevoeging op de politiecapaciteit, maar geen vervanging. Als het aan de VVD ligt, mag een uitbreiding van het takenpakket voor de BOA niet leiden tot een terugtrekkende beweging van de politie. De BOA moet voldoende zijn opgeleid en toegerust voor zijn taken (zoals met een bodycam). Wij pleiten voor een extra wijk-BOA per dorp. BOA’s zijn aanwezig op die tijdstippen dat hun aanwezigheid het grootste effect heeft.

De VVD wil dat het politiebureau in Berkel en Rodenrijs weer permanent wordt bemenst. De aangiftebereidheid moet omhoog. Wachten op een politie-eenheid uit Rotterdam die het bureau opent is voor veel mensen een te hoge drempel.

De veiligheid in winkelcentra en op bedrijventerreinen is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers. De gemeente moet dit organiseren.

Concentraties van overlastgevende jeugd horen niet thuis in de dorpscentra. Daarvoor heeft de gemeente juist hangplekken gemaakt. De inzet van jeugd- en jongerenwerk moet hierbij zichtbaar zijn en het effect hiervan moet worden geëvalueerd.

De VVD wil lesprogramma’s op scholen over veiligheidsthema’s zoals messenbezit, huiselijk geweld en omgang met social media. Uiteraard in aanwezigheid van agenten en BOA’s, zodat beide partijen elkaar ook leren kennen.

Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners – zoals de gemeente, jeugdzorg en het jeugd- en jongerenwerk – kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Waar die zachte en begripvolle hand niet werkt, hebben burgemeester en politie onze steun om harder op te treden.

De VVD is tegen een coffeeshop in onze gemeente. Onder wat voor benaming dan ook. De VVD is van mening dat een coffeeshop geen problemen oplost, maar veroorzaakt.