Dienstverlening

De VVD wil een gemeente die werkt voor haar inwoners. Bij die dienstverlening gebruikt Lansingerland eenvoudige formulieren en overzichtelijke regels en hanteert zij helder taalgebruik. We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen.

De digitale dienstverlening van de gemeente moet van goede kwaliteit zijn. Inwoners kunnen hun zaken dan zoveel mogelijk vanuit huis regelen wanneer het hen uitkomt. We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.

Lansingerland maakt voor inwoners die dat willen, zoveel mogelijk gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid.

Niet elke inwoner kan met de digitale beweging mee. Wanneer daarbij hulp nodig is, zorgt de gemeente voor persoonlijk contact en ondersteuning.

Het gemeentehuis is minimaal één avond in de week open.

De gemeente zorgt ervoor dat haar ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente een uitstekende relatie onderhoudt met de lokale en regionale ondernemers. We hebben ondernemers hard nodig voor de realisatie van levendige dorpskernen, economische groei en werkgelegenheid. De gemeente moet excellente dienstverlening leveren: klantgericht, efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten. De VVD vindt dan ook dat de gemeente minimaal een acht moet scoren voor klanttevredenheid.

We vinden het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Het college legt verantwoording af hoe de burgerparticipatie heeft plaatsgehad, welke inbreng er is geweest en wat de gemeente daarmee heeft gedaan.

In alle lagen van de gemeentelijke organisatie moet kritisch worden gekeken naar de doelmatigheid van het ambtelijk apparaat. De VVD is tegen uitbreiding van het aantal ambtenaren. De gemeente moet kijken naar slimme inzet en brede scholing van ambtenaren en naar de mogelijke verbetering van processen.