Werk en bijstand

De meeste inwoners zonder baan willen graag aan het werk. Werk zorgt voor contact met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en geeft eigenwaarde. Gelukkig vinden de meeste mensen zelf een baan. Anderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Wanneer inwoners een bijstandsuitkering hebben of een arbeidsbeperking, is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning bij het vinden van werk. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente Lansingerland al deze inwoners persoonlijk kent en hen op basis van maatwerk stimuleert om passend werk te vinden en te accepteren.

Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen, verdienen het dat de gemeente de rode loper voor hen uitrolt. Helaas raken ondernemers soms verstrikt in alle regels en procedures. Het is aan de gemeente dat beter te organiseren. Ook in de regio moet goed worden samengewerkt om te zorgen dat een gemeentegrens mensen niet tegenhoudt om aan het werk te gaan.

De VVD wil ‘sociale ondernemingen’ met een goed verdienmodel helpen op te starten. Ouderen geven aan zich vaak eenzaam te voelen, het samenbrengen van verschillende groepen in de samenleving kan hiervoor een oplossing zijn. Bijvoorbeeld door kinderopvang in een woonzorglocatie met ouderen. De gemeente hoeft dit niet te betalen. Een levensvatbaar of sympathiek idee zal altijd gefinancierd kunnen worden, via banken, investeerders of crowdfunding.

Als je een uitkering ontvangt, mag Lansingerland iets van je terugverwachten. De VVD wil dat mensen met een bijstandsuitkering zich zo veel mogelijk nuttig maken in de samenleving. Als een reguliere baan nog niet lukt, kan vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding de eerste stap zijn. Het weigeren van passend werk leidt vanzelfsprekend tot een korting op de uitkering.

Moedwillige fraude met uitkeringen moet streng worden bestraft. Afgelopen jaar heeft de VVD het gemeentebeleid hierin aangescherpt. De VVD wil dat dit beleid gehandhaafd blijft. Andersom heeft de gemeente ervoor te zorgen dat uitkeringsgerechtigden niet per ongeluk de fout in gaan doordat formulieren bijvoorbeeld lastig zijn in te vullen.

Mensen met een lager inkomen moeten altijd in beeld zijn bij de gemeente, zodat de gemeente ze actief kan wijzen op voorzieningen. Lagere inkomens zijn niet alleen te vinden onder uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden of zzp’ers kunnen een lager inkomen hebben. Zeker waar het gezinnen betreft, is het belangrijk dat de gemeente de inwoners wijst op beschikbare voorzieningen zoals een tegemoetkoming in de contributie van een sportvereniging, aanmelding bij de voedselbank, hulp bij thuisadministratie, toeleiding naar schuldhulpverlening. Opgroeien in armoede is heel ongezond voor kinderen omdat het leidt tot uitsluiting, schaamte en verdriet. De juiste ondersteuning vanuit de gemeente kan hier een groot verschil maken.