Integratie

In Lansingerland zijn volop mogelijkheden voor iedereen die iets van zijn leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid, afkomst of geloof. Statushouders zijn welkom in onze gemeente. Voor hen is beheersing van de Nederlandse taal de sleutel tot volwaardige integratie en écht kunnen meedoen in Lansingerland.

In onze vrije westerse samenleving is geen plaats voor segregatie, culturele of religieuze onderdrukking. Gelijke behandeling van vrouwen en mannen of jongens en meisjes is vanzelfsprekend. We zijn tegen het verstrekken van subsidies voor beperkte doelgroepen of aan activiteiten die scheiding stimuleren.

Voor haatpredikers is in Lansingerland geen plaats. De gemeente voorkomt actief dat dergelijke figuren haat kunnen zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.

Iedere nieuwkomer tekent de participatieverklaring. De VVD vindt het goed dat weigeren hiervan consequenties heeft voor de hoogte van een uitkering.

De VVD is tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in Lansingerland.

Statushouders horen in dezelfde wachtrij voor een sociale woning als anderen. Wij zijn ertegen dat zij voorrang krijgen op de woningmarkt. We willen deugdelijke opvang, maar geen verdringing op de socialewoningmarkt. Gelukkig zijn er oplossingen, zoals het plaatsen van flexibele woonunits of het onderbrengen van meerdere nieuwkomers in één woning.

De VVD staat voor een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor illegalen. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten is geen plaats in Lansingerland. Onze gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

De gemeente moet met politie, OM en het Rijk samenwerken om niet-Nederlandse criminelen het land uit te zetten. De gemeente moet zorgen dat deze criminelen niet uit het zicht verdwijnen tijdens de uitzettingsprocedure.