Afval

De VVD is tegen diftar, wij vinden diftar ouderwets, bedillerig en te duur. In menig gemeente is diftar inmiddels een fiasco.

Momenteel wordt bewoners in Lansingerland opgelegd om zelf het afval te scheiden. Er zijn daarnaast plannen voor ‘diftar’ (gedifferentieerd tarief) waarbij een inwoner meer betaalt naarmate er meer afval wordt aangeboden. De VVD is tegen diftar, wij vinden diftar ouderwets, bedillerig en te duur. In menig gemeente is diftar inmiddels een fiasco.

Het is niet meer van deze tijd om inwoners zelf het afval te laten scheiden. Het is dankzij innovatie milieuvriendelijker en goedkoper om het afval ná te scheiden. Het huidige systeem zorgt ervoor dat elk huishouden maar liefst drie containers voor de deur heeft staan. Al die containers, evenals de trossen met gele plastic zakken aan lantaarnpalen, zijn spuuglelijk en zorgen voor stankoverlast. Daarnaast moet er voor elke container een aparte vrachtwagen komen. Dit zorgt voor onnodig veel vrachtverkeer in de straten.

Wij zetten ons in voor het verminderen van zwerfafval en het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen in onze gemeente.

De VVD wil onderzoek naar de bouw van een nascheidingsfabriek in de regio in samenwerking met omliggende gemeenten. Afval inzamelen met omliggende gemeenten is logisch, omdat inzamelingsroutes dan slimmer kunnen worden gereden. Als er gezamenlijk wordt ingezameld, is de hoeveelheid afval voldoende om de markt te interesseren in de bouw van een nascheidingsfabriek. De gemeente Lansingerland moet het initiatief nemen met de buurgemeenten in gesprek te gaan om dit te realiseren.

De VVD wil dat er bij de bouw van nieuwe buurten altijd gekozen wordt voor ondergrondse afvalcontainers, tenzij dat om technische redenen niet kan. Wij willen verder dat wordt onderzocht in welke bestaande straten alsnog ondergrondse containers kunnen worden geplaatst. De maximale loopafstand naar een ondergrondse container is 150 meter.

Opruimen doe je op tijd: de VVD wil meer prullenbakken in de openbare ruimte die op tijd worden geleegd.