Economie

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich inzetten voor lagere lasten voor ondernemers.

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich inzetten voor lagere lasten voor ondernemers.

Veel van onze ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. De VVD vindt dat wij de ondernemers die het nodig hebben, moeten ondersteunen. Wij denken dan onder meer aan het uitstellen van het betalen van lokale belastingen.

Gemeentelijke opdrachten moeten bij voorkeur worden verstrekt aan lokale ondernemers. Werk in de regio zorgt voor economische voorspoed en een betere financiële positie van onze ondernemers en inwoners.

Van ondernemersorganisaties horen wij dat de dienstverlening van de gemeente voor verbetering vatbaar is. Zo kan het afhandelen van klachten en vragen bij de gemeente sneller. Vergunningen voor ondernemers moeten gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De gemeente stelt zich bij de verlenging dienstbaar op. De VVD wil dat de verantwoordelijke wethouder de samenwerking jaarlijks met de ondernemersverenigingen bespreekt.

De VVD is voorstander van snel internet. Lansingerland moet de aanleg van de infrastructuur voor 5G, zoals antennes en glasvezel, mogelijk maken.

De VVD wil geen sluitingstijden voor winkels, ook niet op zon- en feestdagen. Die keuze is aan de ondernemer, niet aan de gemeente.

In overleg met de horeca en de politie moet de gemeente komen tot flexibele openingstijden voor de horeca. Als er direct-omwonenden zijn, worden die betrokken bij het overleg.

De VVD wil dat de gemeente voldoende locaties beschikbaar stelt voor restaurants en grand cafés om zich in Lansingerland te vestigen. Wij zijn tegen vergunningen voor een horecaterras. De horeca draagt immers bij aan de recreatieve functie van onze gemeente en de terrassen zorgen voor sfeer en gezelligheid. In woongebieden worden omwonenden hierbij betrokken.

Voor een goed ondernemersklimaat zijn voldoende parkeerplaatsen op industrieterreinen, meer vergaderlocaties, restaurants en een hotel hard nodig. Wij verlangen van de gemeente de volle inzet in dit dossier.

De afgelopen jaren hebben grote distributiecentra ervoor gekozen zich in Lansingerland te vestigen. Wij zijn daar trots op. De bereikbaarheid van Lansingerland wordt hiermee van nog groter belang. De infrastructuur – vooral de provinciale wegen die Lansingerland doorkruisen – moet op orde zijn. Niet alleen voor deze grote ondernemingen, maar óók voor de inwoners van onze dorpen. Wegen mogen niet dichtslibben. Wij pleiten dan ook voor een doorstromingsplan. De gemeente gaat in gesprek met de provincie om dit gezamenlijk op te stellen. In dit plan worden allerlei maatregelen – bijvoorbeeld extra afslagen of aparte rijstroken voor vrachtwagens – opgenomen die de doorstroming waarborgen.

Onze drie dorpen hebben elk recht op een goed functionerend centrum. De aandacht voor Berkel en Rodenrijs als hoofdcentrum van Lansingerland mag de ontwikkeling en verdere verfraaiing van de centra in Bleiswijk en Bergschenhoek niet in de weg staan.

Het online shoppen was al sterk in opkomst. Door de coronacrisis heeft dit een nog grotere vlucht genomen. Dat is begrijpelijk, maar aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat onze dorpscentra dynamisch en levendig blijven. Leegstand moet daarom worden voorkomen. Wij vinden dat de gemeente hierbij creatief aan de slag moet. Wij denken aan het ombouwen van lege winkelruimten: tot woningen, naar meer horeca, in (tijdelijke) flexwerkplekken en in een gezamenlijke ruimte voor startende ondernemers. De gemeente komt met een plan hoe de centra aantrekkelijk te houden. Hierbij worden ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners van de centra betrokken.

In de winkelcentra moet er voldoende parkeergelegenheid zijn. Op de blauwe parkeerzones moet de gemeente handhaven. Parkeren is en blijft gratis in Lansingerland.