N209 A13-A16 Rotterdam–The Hague Airport en HSL

De VVD eist dat alle afspraken over geluid en luchtkwaliteit worden nagekomen.

Onze gemeente wordt omringd door grote steden, snelwegen en provinciale wegen, we worden doorspleten door de HSL en in ons luchtruim komen de opstijgende en dalende vliegtuigen van het Rotterdamse vliegveld voorbij. Het is dus nogal logisch dat de VVD eist dat alle afspraken over geluid en luchtkwaliteit worden nagekomen.

Het verminderen van de geluidsoverlast van de N209 bij Bleiswijk en Bergschenhoek moet worden aangepakt. Er liggen plannen van de provincie om geluidschermen te plaatsen. De gemeente moet alles doen wat nodig is om te zorgen dat die schermen er nu ook snel komen.

De komst van de A16 Rotterdam brengt een verbetering van de doorstroming en ontsluiting met zich mee. Dit zorgt voor minder files en dus minder uitstoot. De komende jaren is er nog hinder van de aanleg van deze snelweg. De gemeente communiceert tijdig en duidelijk met inwoners over omleidingen en wegafsluitingen. De VVD blijft als voorwaarde stellen dat de A16 niet méér overlast veroorzaakt voor de omwonenden dan de huidige provinciale weg. Er wordt onder meer al gebruikgemaakt van stil asfalt en geluidsschermen om dit te bereiken.

Rotterdam–The Hague Airport is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio, maar de overlast moet wel beperkt zijn. Het vliegverkeer moet binnen de afgesproken geluidsnormen en vliegtijden blijven. De VVD wil dat de gemeente in gesprek blijft met het vliegveld om de ontwikkelingen te volgen en te controleren. Afspraak is afspraak!

De VVD blijft de Rijksoverheid houden aan de afspraken over de HSL. De gemeente zet zich in voor het nakomen van de afspraken rond geluidsschermen, en communiceert ook tijdig en duidelijk met inwoners over de aanleg ervan. Ook de nieuwe wijk in Bleizo-West dreigt hinder te ondervinden van de HSL, daarom moet er alles aan gedaan worden om met geluidsschermen een herhaling van de overlast elders in de gemeente te voorkomen.