Kunst en Cultuur

De VVD is voorstander van een cultuurhuis in de drie dorpen, zodat er podia zijn voor ons eigen cultuuraanbod.

Lansingerland kent een variëteit aan culturele verenigingen waar we trots op mogen zijn. Harmonieën, koren, bands, toneelgezelschappen, oudheidkundige verenigingen, musea, schilderclubs, kunstenaars en schrijvers vormen een grote rijkdom. Ook de bibliotheek en de scholen leveren een bijdrage aan kunst en cultuur. De braderieën, carnaval, de kermis en de intocht van Sinterklaas in de dorpen zijn gekoesterde culturele uitingen.

Terwijl er hele Vinex-wijken verrezen, kennen de drie oorspronkelijke dorpen zeventien Rijksmonumenten. Deze zijn van nationaal-cultuurhistorische waarde. Bekend zijn de kerk in het centrum van Berkel en Rodenrijs, waarvan de toren uit de vijftiende eeuw stamt. Het Polderhuis stamt van begin twintigste eeuw. De Nederlands Hervormde kerk in Bleiswijk is van de eerste helft zestiende eeuw. Ook zijn er 38 gemeentelijke monumenten in onze gemeente; die zijn door de gemeenteraad aangewezen als locatie van culturele waarde. Het lijkt de VVD een goed idee om bij alle monumentale panden een informatiebord te plaatsen.

De VVD is voorstander van een cultuurhuis in de drie dorpen, zodat er podia zijn voor ons eigen cultuuraanbod. Dat betekent dat wij het cultuurhuis in het centrum van Berkel en Rodenrijs steunen. Uiteraard niet tegen iedere prijs en onder iedere voorwaarde, maar wij realiseren ons dat Lansingerland zich de afgelopen jaren vooral op de stenen groei heeft gericht en minder op de vorming van maatschappelijk cement. De VVD juicht het toe dat bibliotheken in deze multifunctionele gebouwen worden gehuisvest, zodat ook vrijwilligersorganisaties, horeca en podia elkaar op een plaats ontmoeten en deze locaties levendig en goedbezocht worden.

De VVD vindt dat de gemeente goede initiatieven kan steunen met een bescheiden subsidie, als aanvulling op eigen fondsen van de aanvrager. Het is echter wel belangrijk dat gesubsidieerd kunst- en cultuuraanbod iets betekent voor alle inwoners, en niet uitdraait op het betalen van iemands particuliere hobby.